Усі права на аудіо відео або інші креативні матеріали, представлені на сайті належать виключно їх законним власникам.
Наявність даних матеріалів на нашому сайті ні в якій мірі не претендує на позначення нашого авторського права на дані матеріали.

© Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.